NMPO BV is een adviesbureau voor de afval- en groenbranche

NMPO voert projecten uit die de bedrijfsprocessen van afval- en reinigingsbedrijven verbeteren. Voor de daarbij horende calculaties wordt vaak onze software Jewel planning solutions ingezet.

Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in het ontwerpen van (mobiele) applicaties voor het plannen en begeleiden van werkzaamheden in de openbare ruimte.

Op basis van onze ervaringen vragen klanten soms om maatwerkoplossingen, die dan in goed onderling overleg worden ontwikkeld.

De door ons ontwikkelde optimalisatie- en navigatiesoftware (Jewel planning solutions) omvatten programma’s voor straatreiniging, gladheidbestrijding, gazons maaien, afval inzamelen, onkruidbestrijding, kolk- en rioolinspecties, optimalisatie en track & trace.

Logo-Jewel-Keuze-Mb-contour

Logo-NMPO-werkversie-DE
Buitenlandse activiteiten worden ondersteund door NMPO Deutschland

Logo-NWMC-contour
Internationale activiteiten in low and middle income countries worden ondersteund door NWMC bv.

Meer over NMPO

Wie zijn we? Wat doen we?

NMPO is opgericht in 1996 door ir. Paddy Noë. In 2014 trad Onno Cijffers als partner aan voor de versterking van het management, zodat Noë zich volledig toe kan leggen op de (door-)ontwikkeling van de Jewel-programma’s, maatwerkoplossingen en uitbreiding van de activiteiten naar omringende landen. Noë is ook actief in low and middle income countries. Deze activiteiten zijn ondergebracht in NWMC. Cijffers draagt zorg voor de algemene directievoering van NMPO en de uitbreiding van de activiteiten voor het beheer van de openbare ruimte.

Onze medewerkers

De volgende medewerkers zijn momenteel werkzaam bij NMPO:

Paddy Noë (directeur)
Onno Cijffers (directeur)
Dennis van Poppel (marketing en sales)
Grace Joseph (consultant)
Remco Wagener (consultant)

Jeroen van Ammers (consultant)
Thijs de Kruif (consultant en support)
Hein Mulder (ontwikkelaar)
Mathieu van Geffen (ontwikkelaar)
Tycho Schol (ontwikkelaar)

Freek van der Hagen (ontwikkelaar en wiskundige)
Alex Brouwers (wiskundige)
Ambes Hagos (ontwikkelaar en embedded)
Annelien van der Meer (administratie)
Damiël Ermen (ondersteuning)

Achtergrond

Na de studie Milieuhygiëne aan de Landbouwuniversiteit Wageningen (1988) werkte Paddy Noë vier jaar bij IWACO als milieuadviseur en vier jaar als management consultant bij KplusV organisatie-advies. Daar droeg hij bij aan het branchehandboek Bedrijfsinterne Milieuzorg voor afval- en reinigingsbedrijven en begeleidde hij onder andere de verzelfstandiging van Netwerk en de ACV.

Op basis van die ervaring is Noë bij meerdere bedrijven interim-hoofd operations geweest, met name om de veranderingsslag naar een professionele, efficiënte en doelgerichte organisatie te ondersteunen. In deze positie deed hij specifiek voor de afval- en reinigingsbranche veel ervaring op met het (her-)implementeren van ERP-software.

Een ervaring die hem in 1996 aanzette tot het oprichten van NMPO. Het eerste product dat in 1998 in samenwerking met de NVRD werd ontwikkeld was een planningsprogramma voor straatreiniging: Vista. NMPO bouwde het pakket programma’s uit voor zowel afvalinzameling, straatreiniging als winterdiensten.

Naast planning werd ook het vastleggen van de uitvoering steeds belangrijker, waardoor er ook een track- & traceprogramma is ontwikkeld, inclusief de bijbehorende hardware. Vanaf 2005 werden alle strooiers van Rijkswaterstaat uitgerust met modems van Vista en waren de strooiacties real-time te volgen. In 2007 is dit onderdeel verkocht onder de naam Vista-Online.

NMPO heeft vanaf 2007 de planningsprogramma’s opnieuw ontwikkeld, maar dan als webbased software. Tevens zijn de onderliggende planningsalgoritmes enorm verbeterd. Voor een goede herkenbaarheid worden alle softwarepakketten van NMPO onder de naam Jewel planning solutions verhandeld.

In 2014 besloot Paddy Noë versterking in het management te zoeken. Die vond hij in Onno Cijffers die bij NMPO instapte als partner. Cijffers heeft een achtergrond in de bosbouw (Wageningen UR), algemeen management en de groenmarkt. Zijn belangrijkste focus bij NMPO is algemene directievoering en uitbreiding van activiteiten voor het beheer van de openbare ruimte. Paddy Noë legt zich toe op ontwikkeling/ doorontwikkeling van de Jewel-programma’s, maatwerkoplossingen en uitbreiding naar omringende landen.